Avainsana: 2010

Professori Kunelius Risto, tutkija Noppari Elina ja erikoistutkija Reunanen EsaTampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö Media vallan verkoissa Media vallan verkoissa -teos avaa päättäjien näkökulmaa mediavaltaan. Kirjassa kysytään, millä tavoin mediajulkisuus kietoutuu suomalaiseen vallankäyttöön, miten media vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ja miten päättäjät pyrkivät käyttämään mediaa vallankäyttönsä välineenä. Teoreettisesti tutkimus kytkeytyy yhteiskunnan medioitumisesta käytävään keskusteluun. (avaa linkki)

Lue lisää

Kainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI, johtaja professori Pia Letto-Vanamo Sananvapauden uudet ulottuvuudet Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään viestintään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tutkimusongelmia ovat mm. elinkeinotoiminta ja sananvapaus, julkisuus, yksityisen oikeudet ja sananvapaus ja viestinten vastuu ja sananvapaus. Hankkeen tuloksista vuonna 2007 katso: Eero Fromond: Median moniarvoisuuden sääntelystä Euroopan Unionissa (lataa PDF),Sakari Huovinen: Luottamus uusien sääntelykeinojen edellytyksenä (lataa PDF),Päivi

Lue lisää

OTT, VTM Sakari Huovinen Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI) Itsesääntelyn ja hyvän tavan mukaisuuden lähtökohdat kuluttajasuojassa Lokakuun 2008 alusta voimaan tulleessa, muutetussa kuluttajansuojalaissa (561/2008), sen 2:2 §:ssä on ensimmäistä kertaa määritelty käsite ”hyvän tavan vastaisuus”. Sen mukaan ”markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.” (lataa PDF)

Lue lisää

YTT Pentti Raittila Tampereen yliopistoJournalismin tutkimusyksikkö Kauhajoen koulusurmat mediassa Tutkimus kuvaa Kauhajoella 23. syyskuuta 2008 tapahtuneiden koulusurmien käsittelyä suomalaisessa journalismissa. Tutkimus on jatkoa kesäkuussa 2008 ilmestyneelle Jokelan koulusurmat mediassa -tutkimushankkeelle. Tutkimusaineistona ovat keskeisten valtakunnallisten joukkoviestimien sekä Kauhajoen lähellä ilmestyvien lehtien sisällöt sekä yhteensä yli 50 journalistin haastattelut. Raportti kokonaisuudessaan (PDF)

Lue lisää