Dosentti Ville Pernaa, tutkijat Ville Pitkänen ja Mari K. Niemi

Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus

Politiikan Journalismin tila Suomessa

Missä politiikan journalismia esiintyy, millaisia aiheita, keitä henkilöitä siinä käsitellään? Poliitikkojen ja politiikan käsittely tiedotusvälineissä on muuttunut ja laajentunut tavalla, joka haastaa perinteisen käsityksen politiikan journalismista.

(avaa linkki)