Helsingin yliopiston viestinnän laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC, keskuksen johtaja,
YTT Juha Herkman

Juha Herkmanin johtamassa tutkimusprojektissa selvitettiin viestintätutkimuksen nykytilaa
ja käytännön sovelluksia

Yhdysvalloissa(PDF), Japanissa(PDF), Saksassa(PDF)Ranskassa(PDF),Virossa(PDF) ja Suomessa (PDF) .

Vastaava tutkimushanke on käynnissä myös Etelä-Koreassa (PDF).

Tutkimusprojektissa työskenteli yhteensä 15 tutkijaa.

Tutkimuksen tulokset julkistettiin 4.6.2007 Päivälehden museossa pidetyssä seminaarissa.

Seminaariesitelmät  ppt-muodossa Yh dysvallat, Japani, Viro, Suomi,  Ranska, Saksa.

Englanninkieliset raportit: USA (PDF), Japani (PDF), Saksa (PDF), Viro (PDF), Ranska (PDF).