Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI OTT, VTM Sakari Huovinen

Sananvapauden rajat ja uusi teknologia

EU:n yhteissääntelyksi kutsuttu menetelmä pyrkii sääntelemään mm. sanoma- ja aikakauslehtien
sähköisiä versioita, televisiotoimintaa ja internetin sisällön tuottajia. Tutkimuksessa selvitettiin
yhteissääntelyn toimivuutta suomalaisessa oikeusjärjestyksessä ja – perinteessä.

lataa PDF: Yhteissääntely ja itsesääntely – julkisen vallan tehtäviä muuttavat sääntelykeinot

lataa PDF: Lapsille haitalliset sisällöt ja uudet sääntelymahdollisuudet
lataa PDF: Luottamus uusien sääntelykeinojen edellytyksenä