Tervetuloa Numeroiden voima politiikan journalismissa -seminaariin Helsingin keskustakirjasto Oodin Kuutio-työskentelytilaan (Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki) maanantaina 12.6.2023 klo 14.00-16.00.

Mittaamisen ja laskemisen käytännöistä on tullut keskeinen tapa tuottaa tietoa yhteiskunnassa. Numeroiden avulla ei vain kuvata vaan myös muokataan maailmaa. Mittaaminen tekee joitakin ihmisryhmiä ja ilmiöitä näkyviksi, ymmärrettäviksi ja vertailtaviksi, mutta piilottaa sellaisia, joihin laskemisen käytännöt eivät ulotu. Mittaaminen myös tuottaa sosiaalisia jakoja ja identiteettejä luokittelemalla ihmisiä erilaisiin ryhmiin. Vaikka arkiajattelussa numeroihin liitetään mielikuva täsmällisestä, helposti vertailtavasta ja ennen kaikkea arvovapaasta tiedosta, numeroiden tuottamiseen ja käyttöön liittyy monia valintoja, jotka suuntaavat, rajaavat ja toisinaan vääristävät sitä, mitä numeroiden avulla voi tietää.

Seminaarissa esitellään ja keskustellaan Numeroiden voima -tutkimushankkeen tuloksista. Hankkeessa on tutkittu numerotiedon käyttöä suomalaisessa politiikan journalismissa vuosina 2015-2021, etenkin työllisyys- ja tasa-arvopolitiikassa. Lisäksi tutkimukseen on haastateltu politiikan toimijoita ja toimittajia. Seminaarissa avataan, millaiseen numerotietoon politiikan journalismi nojaa, millaista todellisuutta numeroiden avulla tuotetaan sekä miten tietoon liittyvät kamppailut näkyvät politiikan journalismissa. Lisäksi keskustellaan numeroiden lukutaidosta, eli kyvystä asettaa numerot niiden laajempaan kulttuuris-historialliseen kontekstiin.

Tilaisuus on suunnattu toimittajille ja kaikille numeroiden voimasta ja politiikan journalismista kiinnostuneille.

Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin viimeistään 2.6. oheisen linkin kautta. Tilaisuuteen mahtuu 45 ensiksi ilmoittautunutta.

Helsingin Sanomain Säätiön rahoittama Numeroiden voima: tiedon kvantifiointi politiikassa ja politiikan uutisoinnissa -hanke toteutetaan Turun yliopistossa sosiologian yksikössä. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat Hanna Ylöstalo, Henri Koskinen, Mikko Poutanen ja Taru Lepistö.

 

Seminaarin ohjelma

14.00-14.15 Kahvit ja tervetuloa

14.15-15.00 Numeroiden voima -hankkeen tulosten esittely

15.00-15.20 Kommenttipuheenvuoro: Anu Silfverberg, toimituspäällikkö, Long Play

15.20-15.40 Kommenttipuheenvuoro: Hanna Wass, dosentti ja varadekaani, Helsingin yliopisto

15.40-16.00 Keskustelua

 

Lisätietoa

Tutkimusavustaja Taru Lepistö, taru.e.lepisto@utu.fi

Hankkeen johtaja Hanna Ylöstalo hanna.ylostalo@utu.fi, puh. 050 517 3088