Tuoreessa Mä lehden luin -teoksessa sanomalehden lukemista tarkastellaan laadullisen yleisötutkimuksen keinoin lukijoiden näkökulmasta. Siinä selvitetään, kuinka Karjalaisen ja Hämeen Sanomien lukijat käyttävät sanomalehteä sen kolmella eri alustalla – paperilehtenä, digitaalisena näköislehtenä ja verkkolehtenä – ja miten he suhtautuvat lehden muutoksiin.

Helsingin Sanomain Säätiö myönsi tutkimushankkeelle rahoituksen keväällä 2021.

Teoksen julkistamistilaisuus tiistaina 25.4. klo 14–17 Päivälehden museossa Helsingissä (Ludviginkatu 2–4). Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Ohjelma

14.00–14.10 Tilaisuuden avaus
Yliasiamies Ulla Koski, Helsingin Sanomain Säätiö

14.10–14.30 Mä lehden luin -kirjan esittely
Apulaisprofessori Heikki Heikkilä ja tutkija Liisa Ovaska, Tampereen yliopisto

14.30–15.00 Keskustelua

15.00–15.15 Tauko

15.15–16.15 Paneelikeskustelu: Meneekö journalismi jakeluun?
Sanomalehden tulevaisuus digimurroksen neljännellä vuosikymmenellä

Paneelikeskustelussa pohditaan sanomalehden tulevaisuutta tilanteessa, jossa joukko maakuntalehtiä on lakkauttamassa sunnuntainumeroitaan. Millä alustoilla journalismia julkaistaan 2020-luvun puolivälin jälkeen? Painavatko yleisön mielipiteet mediatalojen ratkaisuissa?

Keskustelemassa päätoimittaja Tuulia Viitanen (Hämeen Sanomat), päätoimittaja Pasi Koivumaa (Karjalainen), päätoimittaja Laura Saarikoski (Helsingin Sanomat), toimitusjohtaja Jukka Holmberg (Medialiitto) ja dosentti Heikki Hellman (Tampereen yliopisto).

 

Heikki Heikkilä, Heikki Hellman & Liisa Ovaska: Mä lehden luin: Yleisön suhde painettuun ja digitaaliseen sanomalehteen. Tampere University Press, 2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-044-1

Painettu sanomalehti tuo lukijoille turvaa, mutta digiäkään ei torjuta | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)