Musiikin tohtori Sara Sintonen, University of London, Media Education Centre

Mediakasvatus mediatuottamisena.  Kriittisen ja luovan medialukutaidon kehittäminen.

Tutkimusprojektia on toteutettu Lontoon yliopiston Lapset, nuoret ja media -tutkimusyksikössä (CYM),
jossa Sara Sintonen on vieraillut lukuvuosina 2005-06 ja 2006-07. Tutkimusyksikköä johtaa yksi mediakasvatusalan johtavista tutkijoista,
professori David Buckingham ja yksikön varajohtajana toimii tutkija Andrew Burn.

Tutkimusprojektissa tarkastellaan lasten ja nuorten medialukutaidon kehittymistä. Medialukutaito ymmärretään kriittisinä ja luovina ajattelutaitoina, joiden kehittymistä mediakasvatuksella voidaan edistää. Tarkastelussa on lasten ja nuorten oma mediatuottaminen Lontoon yliopistossa
kehitetyissä digitaalisissa oppimisympäristöissä (MediaStage ja Mission Maker). Sara Sintonen on ollut mukana näiden erityisesti kulttuuriseen mediakasvatukseen suunniteltujen oppimisympäristöjen sekä niihin liittyvän pedagogiikan kehittämisessä.

Tutkimukseen liittyy mediakasvatustyöpajoja, joita Suomessa on järjestetty Koillis-Helsingin sekä Tikkurilan lukioissa. Työpajat jatkuvat lukuvuonna 2007-08. Tutkimusprojektin valossa näyttää, että medialukutaitoa voidaan kehittää ennen kaikkea oman tekemisen kautta. Oppilaiden kriittiset ja luovat valmiudet lisääntyvät, kun he pääsevät tuottamaan omia mediaesityksiään.

Tutkimusyhteistyö Sara Sintosen ja CYMin kanssa jatkuu tämän projektin seurauksena edelleen.

Lisätietoja:
Sara Sintonen
040 5486 797