Valokuvat ja videot: Ida Pimenoff

Tilaisuuden avannut säätiön hallituksen jäsen, tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Pirjo Hiidenmaa kertoi, että Media 2030 -hakua voi lähestyä hyvin monesta näkökulmasta: Tutkimushankkeissa voidaan selvittää toimittajien työn muutosta, yleisön mediankäyttöä, tutkia sosiaalista mediaa tai teknologista murrosta.

Tutkimus voi myös olla Suomen ja jonkun toisen maan oloja vertaileva – mutta tämä ei ole itsetarkoitus. Tutkimuksella voi olla selvä kytkös käytäntöön – mutta säätiö ei odota valmiita sovelluksia. Tutkijat voivat käyttää isoja kvantitatiivisia aineistoja tai keskittyä laadullisen aineiston analyysiin. Säätiö antaa arvoa tutkimusmenetelmien kehittämiselle ja ennakkoluulottomalle menetelmien yhdistämiselle. Lisäksi säätiö hakee mielellään tieteenrajat ylittäviä hankkeita ja kannustaa yliopistoja yhteistyöhön.

Akateemikko Ilkka Niiniluoto tarttui esityksessään suunnatussa haussa esitettyyn kysymykseen ”mitä pitää tietää ja osata reilun vuosikymmen kuluttua”. Niiniluoto puhui yleissivistyksen merkityksestä ja tulevaisuudesta. Hän mietti nykyisiä lukiolaisia, jotka ovat työelämässä vielä vuonna 2070: mitä heille pitäisi opettaa? Avainasemassa ovat maailman ymmärtäminen ja tietämisen taidot, sanalla sanoen yleissivistys, vastasi Niiniluoto. Yleissivistyksellä ja sivistyksellä on aikojen kuluessa ollut monia määritelmiä ja määrittelijöitä. Filosofi Eino Kailan määritelmän mukaan ”sivistys on se mitä jää jäljelle, kun olemme unohtaneet kaiken oppimamme.”

Akateemikko Ilkka Niiniluoto.

Tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksonen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta pohti, mitä tiedeyhteisön pitäisi nyt osata. Hänen mukaansa nyt tarvitaan tutkimusinfraa, koneluettavia aineistoja ja ehkä ennen kaikkea: tarvitaan uteliaisuutta ja jalkautumista.

Tutkija Salla-Maaria Laaksonen

Tilaisuuden päätteeksi yliasiamies Ulla Koski kertoi tarkemmin Media 2030 -hakuprosessista. Lopuksi hän siteerasi toimittaja Saska Saarikosken science fiction -hengessä vuonna 2014 kirjoittamaa juttua: ”vuonna 2030 media on nopeampi, monipuolisempi ja korkeatasoisempi kuin koskaan ennen – siis maailman paras media.

Seminaari järjestettiin 9.10. Päivälehden museolla.

***

Suunnattu haku Media 2030 on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe päätty 19.11.2018. Lue lisää täältä.

Videot