Mitä pitää tietää ja osata reilun vuosikymmenen kuluttua?
Miten mitataan sivistystä?
Mikä on median rooli tiedon, osaamisen ja sivistyksen rakentamisessa?

Helsingin Sanomain Säätiö kutsuu innovatiivisia ja mielellään monitieteisiä tutkimusryhmiä esittämään median tulevaisuuden kannalta keskeisiä tutkimusaiheita ja -ongelmia. Säätiö rahoittaa lupaavimpia hankkeita (2-4) yhteensä 500 000 eurolla.

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe päättyy 19.11.2018. Siihen toivotaan korkeintaan kolmesivuisia ideapapereita, joissa esitellään tutkimusryhmä, tutkimusongelma, ongelman ratkaisun kannalta oleelliset lähestymistavat sekä tutkimusaineistot ja -menetelmät. Ensimmäisen vaiheen hakemukset lähetetään sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Jatkoon valitaan pieni joukko työryhmiä, jotka kaikki haastatellaan. Haastattelusta saa palautteen, jota voi hyödyntää jatkohakemuksessa.

Kaikkiin haastatteluun kutsutuilta pyydetään jatkohakemus, joka sisältää tarkemman tutkimussuunnitelman. Jatkohakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä täydentämällä aiemmin lähetettyä ensimmäisen vaiheen hakemusta.

Sähköinen hakulomake löytyy täältä.

Lopullinen päätös rahoitettavista hankkeista tehdään näiden hakemusten perusteella.

  • Arvostamme sitä, että hankkeessa on hyvin suunnitellut menetelmät ja aineistot, mutta emme ota kantaa siihen, millaisia menetelmiä käytetään. Toivomme, että jos hankkeen rahoilla kerätään uutta aineistoa, se päätyisi aikanaan muidenkin tutkijoiden käyttöön.
  • Emme myöskään ota kantaa siihen, suunnataanko tutkimus esimerkiksi median toimintaan, median ulkoiseen toimintakenttään vai lukijoihin ja heidän toimintaympäristöönsä.
  • Arvostamme tutkimustulosten käyttökelpoisuutta, mutta emme edellytä konkreettisia käytännönläheisiä sovelluksia vaan iloitsemme myös ymmärrystä ja näkemystä lisäävistä tuloksista.

Media 2030 -iltapäivässä 9.10. puhujina olivat professori Pirjo Hiidenmaa, akateemikko Ilkka Niiniluoto ja tutkija Salla-Maaria Laaksonen. Katso juttu ja videot täältä.

SUUNNATUN HAUN AIKATAULU:

  • Ensimmäinen hakuvaihe päättyy 19.11.2018
  • Hallitus päättää jatkoon valitut hankkeet torstaina 13.12.2018
  • Työryhmien haastattelut tammikuussa 2019
  • Toinen vaihe päättyy helmikuun puolivälissä
  • Hallitus tekee lopulliset päätökset maaliskuun loppupuolella

Lisätietoa:
Yliasiamies Ulla Koski: 040 731 1507
Asiamies Saila Linnahalme: 0400 897 213