Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
FT, yliopistotutkija Turo Uskali

Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä –tutkimus- ja kehityshanke (MoDaJo)

Loppuraportti (pdf)