VTM Kari Karppinen, VTT Johanna Jääsaari, professori Ullamaija Kivikuru

Media ja valta kansalaisten silmin  

Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten näkemyksiä mediasta ja vallasta sekä ylipäänsä median asemasta yhteiskunnassa. Tavoitteena on ollut kartoittaa, minkälaisia merkityksiä ja odotuksia kansalaiset liittävät median toimintaan ja millä perusteilla median suoritusta arvioidaan. 

(lataa PDF)   


Helsingin kauppakorkeakoulu
Professori Liisa Uusitalo

Kuluttajat ja viestintä tietotaloudessa  

Kolmivuotisessa (2008-2010) tutkimusprojektissa tarkastellaan markkinoiden muutosten, erityisesti digitalisoitumisen ja globalisoitumisen vaikutusta media-alan yrityksiin ja palveluihin sekä kuluttajien media- ja viestintäkäyttäytymiseen.

 Tutkimuksesta lisää Helsingin kauppakorkeakoulun sivuilla
http://www.hse.fi/FI/research/t/p_20/cobi  


FT Heikki Kuutti, Jyväskylä yliopisto , Viestintätieteiden laitos  

Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen 

Tutkimushankkeessa selvitetään mahdollisuuksia viranomaisaineistojen käytön laajentamiseksi journalistisessa tiedonhankinnassa ja julkaisemisessa. Hankkeessa kartoitetaan aineistojen sisältöjä ja sijainteja sekä viranomaisten mediayhteistyötä ja aineistojen luovutuskäytäntöjä.

Kaksivuotisen 2008-2009 tutkimushankkeen tulokset löydät tästä linkistä: www.julkisuuslaki.fi 


 Toimittaja, filosofian lisensiaatti Tanja Aitamurto  

 Kymmenen väitettä journalismin tuhosta
– ja miksi niistä ei kannata huolestua
Raportti journalismin trendeistä Yhdysvalloissa
vuonna 2009

Millaisia uusia tulonlähteitä journalismille on? Mihin verkkomainonta on menossa? Miten aggregaatit ja uudet kulutustavat vaikuttavat journalismin tuotantoon? Millainen on tulevaisuuden toimitus ja toimittajan ammatti?

 (lataa PDF)
(liitteet)   


VTT Inka Salovaara-Moring

Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos     

Mistä media puhuu? Suomalainen journalismi ja informoitu kansalainen    

lataa englanninkielinen tiivistelmä tästä (PDF)   


Tutkimuspäällikkö, VTT Janne Matikainen
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos,
Viestinnän tutkimuskeskus CRC     

Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla    

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää käyttäjien ja yleisön näkökulmaa sosiaalisen median sekä perinteisen median verkkopalveluihin. Tutkimuskohteena ovat perinteisen ja sosiaalisen median käytön motiivit sekä medioita kohtaan osoitettu luottamus. Tarkempia tutkimuskysymyksiä tässä vertailuasetelmassa ovat: Miten perinteistä ja sosiaalista mediaa kulutetaan verkossa? Mikä motivoi perinteisen median verkkopalvelujen ja sosiaalisen median käyttöä ja sisällöntuotantoa? Mistä rakentuu luottamus perinteisen median verkkopalveluja ja sosiaalista verkkoa kohtaan?

Raportti kokonaisuudessaan:
(avaa linkki)  


FT, dosentti Jukka Jouhki

Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos   

Etelä-Korean mediakulttuuri: kohti ubiikkia mediamaisemaa  

Tutkimusprojektin tarkoituksena on ollut tarkastella eteläkorealaisen mediakentän ja varsinkin uusmedian nykytilaa ja kuluttamista sekä kenttää sosiokulttuurisena järjestelmänä.  

 (lataa PDF)   


Dosentti Ville Pernaa, tutkijat Ville Pitkänen ja Mari K. Niemi

Turun yliopisto,  Eduskuntatutkimuksen keskus    

Politiikan Journalismin tila Suomessa  

Missä politiikan journalismia esiintyy, millaisia aiheita, keitä henkilöitä siinä käsitellään? Poliitikkojen ja politiikan käsittely tiedotusvälineissä on muuttunut ja laajentunut tavalla, joka haastaa perinteisen käsityksen politiikan journalismista. 

(avaa linkki)


Professori Kunelius Risto, tutkija Noppari Elina ja erikoistutkija Reunanen Esa 
Tampereen  yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö

 Media vallan verkoissa  

Media vallan verkoissa -teos avaa päättäjien näkökulmaa mediavaltaan. Kirjassa kysytään, millä tavoin mediajulkisuus kietoutuu suomalaiseen vallankäyttöön, miten media vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ja miten päättäjät pyrkivät käyttämään mediaa vallankäyttönsä välineenä. Teoreettisesti tutkimus kytkeytyy yhteiskunnan medioitumisesta käytävään keskusteluun.

(avaa linkki)   


Kainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI, johtaja professori Pia Letto-Vanamo

Sananvapauden uudet ulottuvuudet

Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään viestintään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
Tutkimusongelmia ovat mm. elinkeinotoiminta ja sananvapaus, julkisuus, yksityisen oikeudet ja sananvapaus ja viestinten vastuu ja sananvapaus.

Hankkeen tuloksista vuonna 2007 katso:
Eero Fromond: Median moniarvoisuuden sääntelystä Euroopan Unionissa (lataa PDF),
Sakari Huovinen: Luottamus uusien sääntelykeinojen edellytyksenä (lataa PDF),
Päivi Tiilikka: Sananvapaus ja yksilönsuoja, lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen http://www.helsinki.fi/katti/julkaisu150607.htm

Viestintäoikeuden vuosikirja 2007, ilmestyy 2/2008, sisältää mm. 9.11.12007 pidetyn seminaarin esitelmät http://www.helsinki.fi/katti/tilaisuus091107.htm 
(lataa PDF)


OTT, VTM Sakari Huovinen

Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI)    

Itsesääntelyn ja hyvän tavan mukaisuuden lähtökohdat kuluttajasuojassa    

Lokakuun 2008 alusta voimaan tulleessa, muutetussa kuluttajansuojalaissa (561/2008), sen 2:2 §:ssä on ensimmäistä kertaa määritelty käsite ”hyvän tavan vastaisuus”. Sen mukaan ”markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti  hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.”   

(lataa PDF)   


 Annikka Mutanen

Journalist Fellow 2008 – 2009
Reuters Institute for the Study of Journalism
University of Oxford     

To do, or not to do God – Faith in British and Finnish journalism

Michaelmas, Hilary & Trinity -lukukaudet 2008 – 2009    

Loppuraportti englanniksi:
(lataa PDF)  

 Tiivistelmä suomeksi:
(lataa PDF)  


Tuomas Forsell

Journalism Fellow, lukuvuosi 2008-2009
Visiting Scholars Program
UC Berkeley Graduate School of Journalism 

Loppuraportti UC Berkeleyn journalistikoulun Visiting Scholars Program -ohjelmasta
   

(lataa PDF)  


Jussi Rosendahl 

Journalism Fellow, Innovation Journalism Program
Stanford University, California, USA   

Innovaatio – Anglistista bisnesjargonia vai kansallinen kohtalonkysymys?      

(lataa PDF)   


 Anu Partanen
Journalism Fellow, Innovation Journalism Program
Stanford University, California, USA

Stanfordista Fortuneen –  Loppuraportti innovaatiojournalismin koulutusohjelmasta, kevät 2009 

(lataa PDF)  


Anna Kattan Innovation Journalism Program Standford University, California, USA

Raportti innovaatiojournalismin ohjelmasta
Stanfordin yliopisto  2009
    

(lataa PDF)   


Juha-Pekka Tikka Innovation Journalism Program Standford University, California, USA

Raportti innovaatiojournalismin ohjelmasta
Stanfordin yliopisto, kevät 2009

 (lataa PDF)


Anna-Liina Kauhanen Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Freie Universität Berlin   

Tapaus Bochum – Der Fall Bochum

(tiivistelmä suomeksi)
(Abschlussarbeit)    


Dr. Vilma Luoma-aho, Post-doc Researcher
Visiting Scholar (H-star Institute)
Innovation Journalism Program
Standford University, California, USA   

Akateeminen vuosi 1.8.2008 – 31.7.2009   

Englanninkielinen loppuraportti:

(lataa PDF)   

Somenkielinen tiivistelmä:
(lataa PDF)   


Kimmo Lundén Journalist Fellow 2008 – 2009 Reuters Institute for the Study of Journalism Department of Politics and International Relations University of Oxford

Raportti Reuters Instituutin toimittajaohjelmasta   

Luettavissa verkosta: avaa linkki   

The Death of Print. The Challenges and Opportunities Facing Print Media on the Web

(avaa linkki)    

Oxfordin yliopiston lopputyöhön perustuva asiantuntija-artikkeli Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa- instituutin Baltic Rim Economies Review –julkaisussa. Artikkeli löytyy sivulta 34.   

Linkki vuosijulkaisuun  


Salla Nazarenko Reuters Institute for the Study of Journalism University of Oxford

Michaelmas, Hillary ja
Trinity -lukukaudet 2008 – 2009 – loppuraportti

(lataa PDF) 

Luettavissa verkosta: avaa linkki 

Artikkeleita:
Journalismikritiikin vuosikirja
Idäntutkimus Mustameri    


YTT Anssi Männistö; YTM Jenni Mäenpää

Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikkö 

Kun kaikki videoivat kaikkea. Liikkuva kuva sanomalehden sivuilla.  

(tiivistelmä) (lataa PDF)  


FT Hannele Seeck, Dosentti, HY Vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

 Kriisit ja työyhteisöt – kriisijohtaminen työyhteisöjen tukena

Loppuraportti luettavissa verkosta: avaa linkki     


VTM Tomi Lindblom

Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos

Uuden median murros Alma Mediassa, Sanoma Osakeyhtiössä ja Yleisradiossa vuosina 1995 – 2004.

Väitöskirja luettavisssa verkosta: avaa linkki


YTT Pentti Raittila

Tampereen yliopisto
Journalismin tutkimusyksikkö

Kauhajoen koulusurmat mediassa 

Tutkimus kuvaa Kauhajoella 23. syyskuuta 2008 tapahtuneiden koulusurmien käsittelyä suomalaisessa journalismissa. Tutkimus on jatkoa kesäkuussa 2008 ilmestyneelle Jokelan koulusurmat mediassa -tutkimushankkeelle. Tutkimusaineistona ovat keskeisten valtakunnallisten joukkoviestimien sekä Kauhajoen lähellä ilmestyvien lehtien sisällöt sekä yhteensä yli 50 journalistin haastattelut.

Raportti kokonaisuudessaan (PDF)      


Erikoistutkija Katja Valaskivi
Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos   

Pokemonin perilliset – populaarikulttuuri Suomessa.   

Tutkimuksessa on kartoitettu japanilaisen populaarikulttuurin harrastuskenttää ja markkinoita Suomessa sekä näiden kytköksiä globaaliin ilmiöön. Tutkimusta varten on haastateltu harrastajia, kaupallisten tahojen edustajia ja asiantuntijoita Suomen lisäksi myös Japanissa.   

Tiivistelmä suomeksi (PDF)

Tiivistelmä englanniksi (PDF)  

Raportti kokonaisuudessaan (linkki)  


Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos FT Jukka Jouhki

Kolonialismin kaikuja

Yasukuni, Japani ja Etelä-Korean kansallisen identiteetin rakentaminen
korealaisessa uutismediassa  

(lataa PDF)  


Seeck Hannele, Lavento Heidi, Hakala Salli  

Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi.

(lataa PDF)   


Video Republic 

Brittiläinen think tank Demos julkaisi 6.10.2008 Helsingin Sanomain Säätiön rahoittaman raportin nimeltä Video Republic, jossa tarjotaan uusia näkökulmia nuorten verkkoon tuottaman videosisällön kulttuurisista ja demokraattisista vaikutuksista. Raportissa nostetaan esille useita Suomenkin kannalta merkittäviä teemoja kuten aikuisten vastuu, nuorten pettymys edustukselliseen demokratiaan ja videoista kumpuava luovuus.

(www.strangerfestival.com). 

Nuorten oma ääni ja näkökulma ovat vahvasti esillä tekstissä. ”Route around kids” on tutkijoiden kehittämä termi kuvaamaan nuorten asennetta suhteessa vallankäyttäjiin ja valtamediaan: jos media tai politiikka ei toimi heidän ehdoillaan, he hakeutuvat muille foorumeille.  

Koko raportti on ladattavissa ilmaiseksi:  http://www.demos.co.uk/publications/videorepublic 

Tutkimuksen tueksi on myös tuotettu YouTube-video http://www.youtube.com/watch?v=h0JX5jWv-tk 


VTT: Viljakainen, Anna, Bäck, Asta & Lindqvist, Ulf  

Media ja mainonta vuoteen 2013  

(lataa PDF)