Kategoria: Projektit

VTM Kari Karppinen, VTT Johanna Jääsaari, professori Ullamaija Kivikuru Media ja valta kansalaisten silmin   Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten näkemyksiä mediasta ja vallasta sekä ylipäänsä median asemasta yhteiskunnassa. Tavoitteena on ollut kartoittaa, minkälaisia merkityksiä ja odotuksia kansalaiset liittävät median toimintaan ja millä perusteilla median suoritusta arvioidaan.  (lataa PDF)    Helsingin kauppakorkeakouluProfessori Liisa Uusitalo Kuluttajat ja viestintä tietotaloudessa   Kolmivuotisessa

Lue lisää

FT Johana SumialaHelsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC Charlie bit my finger! Mitä uutismedia voi oppia YouTubesta? (lataa PDF) Tampereen yliopisto,Tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikköProfessori Heikki Luostarinen Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, vaihe II Tutkimuksessa seurataan 60 lapsen mediankäyttöä ja muutoksia, joita heidän mediaympäristössään on tapahtunut kolmen vuoden aikana. Vuonna 2007 tehdyn I vaiheen jatko. Tiivistelmä (PDF)Naamatusten

Lue lisää