Kategoria: Yleinen

Video Republic Brittiläinen think tank Demos julkaisi 6.10.2008 Helsingin Sanomain Säätiön rahoittaman raportin nimeltä Video Republic, jossa tarjotaan uusia näkökulmia nuorten verkkoon tuottaman videosisällön kulttuurisista ja demokraattisista vaikutuksista. Raportissa nostetaan esille useita Suomenkin kannalta merkittäviä teemoja kuten aikuisten vastuu, nuorten pettymys edustukselliseen demokratiaan ja videoista kumpuava luovuus. (www.strangerfestival.com).&nbsp ; Nuorten oma ääni ja näkökulma ovat vahvasti

Lue lisää

STT 120 vuotta Suomen Tietotoimisto täytti 120 vuotta syksyllä 2007. Merkkipäivän kunniaksi julkistettiin toimittaja, valtiotieteiden lisensiaatti Risto Jussilan kirjoittama juhlakirja ”Puolivirallisia uutisia – Suomen Tietotoimisto ja valtiovalta 1917-1960”. Teos perustuu vuonna 2006 valmistuneeseen Jussilan tutkimukseen. Kirjassa valotetaan STT:n ja valtiovallan läheistä mutta ajoittain myös vaikeaa suhdetta Suomen itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Teos tuo esiin uutta tietoa

Lue lisää

VTM Laura Grönqvist Brändisijoittelun vastuullisuus Suomalaisten televisioalan johtajien näkökulmia televisiotuotannon kaupallistumiseen. Tutkimus on osa säätiön rahoittamaa tutkimushanketta ”Vastuullisen viestinnän tulevaisuus”. linkki tutkimukseen

Lue lisää

Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC YTT Juho Rahkonen Australian viestintä- ja mediatutkimuksen nykytila ja käytännön sovellukset Median ja viestinnän tutkimus on Australiassa kansainvälisesti korkeatasoista. Se on myös hyvin edustettuna maan yliopistokentässä: mediaa tai viestintää tutkitaan ja opetetaan 37 yliopistossa, kun maassa on yliopistoja kaikkiaan 39. Australian mediatutkimus on varsin pragmatistista, eikä se ole

Lue lisää

Musiikin tohtori Sara Sintonen, University of London, Media Education Centre Mediakasvatus mediatuottamisena.  Kriittisen ja luovan medialukutaidon kehittäminen. Tutkimusprojektia on toteutettu Lontoon yliopiston Lapset, nuoret ja media -tutkimusyksikössä (CYM), jossa Sara Sintonen on vieraillut lukuvuosina 2005-06 ja 2006-07. Tutkimusyksikköä johtaa yksi mediakasvatusalan johtavista tutkijoista, professori David Buckingham ja yksikön varajohtajana toimii tutkija Andrew Burn. Tutkimusprojektissa tarkastellaan

Lue lisää

Helsingin yliopiston viestinnän laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC, keskuksen johtaja, YTT Juha Herkman Juha Herkmanin johtamassa tutkimusprojektissa selvitettiin viestintätutkimuksen nykytilaa ja käytännön sovelluksia Yhdysvalloissa(PDF), Japanissa(PDF), Saksassa(PDF), Ranskassa(PDF),Virossa(PDF) ja Suomessa (PDF) . Vastaava tutkimushanke on käynnissä myös Etelä-Koreassa (PDF). Tutkimusprojektissa työskenteli yhteensä 15 tutkijaa. Tutkimuksen tulokset julkistettiin 4.6.2007 Päivälehden museossa pidetyssä seminaarissa. Seminaariesitelmät  ppt-muodossa Yh dysvallat, Japani, Viro, Suomi, 

Lue lisää

The purpose of the Helsingin Sanomat Foundation is to advance and support excellence in research as a means of insuring the broad base, independence, and continuity of Finnish scientific work. The fields of particular interest for the Foundation are communications, the communications industry, and futures research. The Foundation also promotes and supports freedom of expression,

Lue lisää