VTM Laura Grönqvist
Brändisijoittelun vastuullisuus

Suomalaisten televisioalan johtajien näkökulmia televisiotuotannon kaupallistumiseen.
Tutkimus on osa säätiön rahoittamaa tutkimushanketta ”Vastuullisen viestinnän tulevaisuus”.

linkki tutkimukseen