Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
YTT Juho Rahkonen

Australian viestintä- ja mediatutkimuksen nykytila ja käytännön sovellukset

Median ja viestinnän tutkimus on Australiassa kansainvälisesti korkeatasoista.
Se on myös hyvin edustettuna maan yliopistokentässä: mediaa tai viestintää tutkitaan
ja opetetaan 37 yliopistossa, kun maassa on yliopistoja kaikkiaan 39.
Australian mediatutkimus on varsin pragmatistista, eikä se ole teoreettisesti
kovin innovatiivista. Pragmatistisuudestaan huolimatta Australia ei ole niin kuin
Yhdysvallat, vaan pikemminkin maan mediatutkimus on jotain amerikkalaisen empiirisen
ja eurooppalaisen kriittisen perinteen väliltä.

(lue PDF)