Tutkijat Juha Koivisto, Peter Thomas, Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC

Viestintä- ja mediatutkimuksen kartoitus: paradigmat, instituutiot, haasteet

(avaa tiivistelmä)