Apurahat 2018

Helsingin Sanomain Säätiö on toimintansa aikana vuosina 2006–2018 jakanut apurahoja ja stipendejä 39 768 557 euroa.

Vuoden aikana apurahoja myönnettiin 1 380 841 euroa ja stipendejä 487 719  euroa, yhteensä  1 868 560 euroa 13 hankkeelle.

Säätiössä käsiteltiin vuoden 2018 aikana 45 (2017: 134) apurahahakemusta, joiden yhteissumma oli 3 827 091 euroa (10 014 442 euroa).

Apurahoja myönnettiin 1 380 841 euroa ja stipendejä 487 719  euroa, yhteensä  1 868 560 euroa (1 990 748 euroa) 13 (28) hankkeelle (toimittajastipendit ja suunnattu Media2030-haku on laskettu mukaan omiksi hankkeiksi). 

Vuoden 2018 myönnettyjen apurahojen jakautuminen

Palautuneita tai peruttuja apurahoja oli 165 159 euroa (2017:100 000 euroa). Tuloslaskelmaan tilikaudella kuluksi kirjattuihin apurahoihin sisältyy lukukausimaksuja ja valuuttakurssieroja.

Apurahoista ilmoitettiin hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahansaajat julkaistiin säätiön verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan myös apurahansaajien tutkimusprojektien loppuraportit.

Helsingin Sanomain Säätiö on toimintansa aikana vuosina 2006–2018 jakanut apurahoja ja stipendejä 39 768 557 euroa (2006–2017: 37 899 997 euroa) yhteensä 331 (318) hankkeelle. Toiminnan aikana peruttujen apurahojen yhteissumma on 879 486 (714 327 euroa).

Vuodeksi 2019 säätiö on varannut apurahoihin ja toimittajastipendeihin kaksi miljoonaa euroa. Apurahapäätöksissä korostetaan erityisesti tieteidenvälisyyttä, yliopistojen välistä yhteistyötä ja aiheiden ajankohtaisuutta.

Myönnetyt apurahat vuonna 2018

Suunnattu haku median tulevaisuudesta kiinnostuneille tutkijoille

Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu Uutisraivaaja

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
Dosentti Janne Matikainen

Tampereen ja Jyväskylän yliopistot,
Johtajana dosentti Ari Heinonen

Turun yliopisto, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus Johtaja Benita Heiskanen

Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Tat Mikko Villi

Aarhus University, Constructive Institute

Kaskas Media

Kristiina Markkanen