Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Dosentti Janne Matikainen

Apuraha 134 630 €

Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus -hanke tarkastelee suomalaisten näkemyksiä uutismedian ja sosiaalisen median vallasta, auktoriteetista ja luottamuksesta. Se perustuu kahteen 10 vuoden takaiseen kyselytutkimukseen toistaen keskeiset kysymykset ja täydentäen niitä uusilla osioilla sekä fokusryhmäkeskusteluilla. Tutkimus mahdollistaa ajallisen ja kansainvälisen vertailun tilanteessa, jossa luottamus mediaan pohdituttaa niin uutishuoneissa kuin julkisessa keskustelussa.