Incidental Media Consumption

Incidental Media Consumption – A Comparative Study of How Consumers Access Media Content in Social Media

Apuraha 45 487 €

Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Tat Mikko Villi

Tutkimushankkeessa vertaillaan median kulutuksen käytäntöjä viidessä maassa: Argentiina, Israel, Japani, Suomi ja USA. Mielenkiinto hankkeessa kohdistuu erityisesti satunnaiseen median kulutukseen (incidental media consumption) sosiaalisessa mediassa ja sen tarkasteluun viidessä kulttuurisesti ja maantieteellisesti erilaisessa kontekstissa. Määrällistä ja laadullista aineistoa kerätään hankkeessa tutkimushaastatteluiden ja kyselyiden avulla.