Why is Journalism on Religion so Difficult?

Why is Journalism on Religion so Difficult? How Do the Rules on Reporting on Religion Change? Longitudinal and Comparative Study Covering Britain and Finland from 2008 to 2019.

Apuraha 46 500 €

VTT Miika Vähämaa

Miksi journalismi uskonnosta on hankalaa? Millaisena nähdään kristinuskon asema journalistin näkökulmasta aikana, jolloin kamppailu medianäkyvyydestä yhä kiihtyy? Johanna Sumiala on osoittanut, kuinka Islam on kiinnittänyt median huomion uskontoon. Toimittajat ovat omaksuneet tietyn tavan käsitellä uskontoa, kuten vertailuaineisto 2008–2009  osoittaa. Entä valtauskontojen rooli 2018–2019? Suomen ja Britannian vertailu on oleellista: läheneekö homogeenisempi Suomi Britanniaa vai ei?