Helsingin Sanomain Säätiön ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluN viestinnän laitos järjestää Viestintäkonsernit strategisten haasteiden edessä -seminaariin maanantaina 10. syyskuuta 2012 kello 14.00 Päivälehden museolla, Ludviginkatu 2–4, Helsinki.

Seminaarissa pohditaan, millaisia haasteita uusi teknologia ja osallistava mediakulttuuri aiheuttavat viestintäkonsernien liiketoiminnan kehittämiselle. Millainen strateginen toimija moderni mediakuluttaja on? Ja miten viestintäkonsernit pystyvät samanaikaisesti sekä olemassa olevan liiketoiminnan jatkuvaan parantamiseen että radikaaleihin muutoksiin?

Näitä kysymyksiä on selvitetty Suomalaisten viestintäkonsernien strategiset haasteet muuttuvilla mediamarkkinoilla -tutkimushankkeessa keräämällä aineistoa verkkopalveluista ja haastattelemalla viestintäkonserneissa eri tehtävissä toimivia henkilöitä.

Seminaariohjelma

Vp. viimeistään 3.9. sirpa.ervasti@hs.fi tai 09-122 2700.