Piia Elonen
Juha Kauppinen

Katja Kuokkanen

Esa Mäkinen

Mikko Numminen
Columbia University
Graduate School of Journalism
2012 Summer Investigative Reporting Course

Columbian yliopiston tutkivan journalismin kesäkurssilaisten loppuraportit

Piia Elonen (pdf)
Juha Kauppinen(pdf)
Katja Kuokkanen (pdf)
Esa Mäkinen (pdf)
Mikko Numminen (pdf)