Säätiöiden post doc -pooli järjestää apurahahaun ajalla 15.8.–14.9.2012. Poolin kautta myönnettävät apurahat on tarkoitettu väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön ulkomailla. Ehtona on, että tutkimusjakso kestää vähintään yhden lukuvuoden. Myös useampivuotisia apurahoja on mahdollista hakea. Haun tulokset julkistetaan marraskuussa 2012.

Post doc -apurahalla voidaan kattaa kaikki ulkomailla asumisesta tutkijalle ja tämän perheelle aiheutuvat kustannukset. Post doc -apurahaan voidaan sisällyttää työskentelyapuraha, mutta ei palkkaa. Ohjeet kustannusarvion laatimiseksi sisältyvät hakuohjeeseen poolin kotisivuilla www.postdocpooli.fi .

Säätiöiden post doc -poolin perustivat kolmen vuoden kokeilukaudeksi (2010–2012) Emil Aaltosen Säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto sijoittaen pooliin yhteensä 2,5 miljoonaa euroa vuosittain. Apurahapoolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille yhdestä lähteestä ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava rahoitus.

Säätiöiden post doc -poolia on päätetty jatkaa uudella kolmivuotiskaudella. Helsingin Sanomain Säätiö ei ole enää uudella kaudella mukana, mutta post doc -apurahoja voi hakea jatkossa suoraan Säätiöltä normaalin hakumenettelyn kautta.

Lisätietoa poolista ja hausta saa Säätiöiden post doc -poolin kotisivuilta, www.postdocpooli.fi , sähköpostiosoitteesta: info@postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälältä, puh. 0400-868 006.