Avainsana: Helsingin yliopisto

VTM Kari Karppinen, VTT Johanna Jääsaari, professori Ullamaija Kivikuru Media ja valta kansalaisten silmin Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten näkemyksiä mediasta ja vallasta sekä ylipäänsä median asemasta yhteiskunnassa. Tavoitteena on ollut kartoittaa, minkälaisia merkityksiä ja odotuksia kansalaiset liittävät median toimintaan ja millä perusteilla median suoritusta arvioidaan. (lataa PDF)

Lue lisää

Kainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI, johtaja professori Pia Letto-Vanamo Sananvapauden uudet ulottuvuudet Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään viestintään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tutkimusongelmia ovat mm. elinkeinotoiminta ja sananvapaus, julkisuus, yksityisen oikeudet ja sananvapaus ja viestinten vastuu ja sananvapaus. Hankkeen tuloksista vuonna 2007 katso: Eero Fromond: Median moniarvoisuuden sääntelystä Euroopan Unionissa (lataa PDF),Sakari Huovinen: Luottamus uusien sääntelykeinojen edellytyksenä (lataa PDF),Päivi

Lue lisää

OTT, VTM Sakari Huovinen Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI) Itsesääntelyn ja hyvän tavan mukaisuuden lähtökohdat kuluttajasuojassa Lokakuun 2008 alusta voimaan tulleessa, muutetussa kuluttajansuojalaissa (561/2008), sen 2:2 §:ssä on ensimmäistä kertaa määritelty käsite ”hyvän tavan vastaisuus”. Sen mukaan ”markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.” (lataa PDF)

Lue lisää