Kainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI, johtaja professori Pia Letto-Vanamo

Sananvapauden uudet ulottuvuudet

Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään viestintään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
Tutkimusongelmia ovat mm. elinkeinotoiminta ja sananvapaus, julkisuus, yksityisen oikeudet ja sananvapaus ja viestinten vastuu ja sananvapaus.

Hankkeen tuloksista vuonna 2007 katso:
Eero Fromond: Median moniarvoisuuden sääntelystä Euroopan Unionissa (lataa PDF),
Sakari Huovinen: Luottamus uusien sääntelykeinojen edellytyksenä (lataa PDF),
Päivi Tiilikka: Sananvapaus ja yksilönsuoja, lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen http://www.helsinki.fi/katti/julkaisu150607.htm

Viestintäoikeuden vuosikirja 2007, ilmestyy 2/2008, sisältää mm. 9.11.12007 pidetyn seminaarin esitelmät http://www.helsinki.fi/katti/tilaisuus091107.htm
(lataa PDF)