OTT, VTM Sakari Huovinen

Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI)

Itsesääntelyn ja hyvän tavan mukaisuuden lähtökohdat kuluttajasuojassa

Lokakuun 2008 alusta voimaan tulleessa, muutetussa kuluttajansuojalaissa (561/2008), sen 2:2 §:ssä on ensimmäistä kertaa määritelty käsite ”hyvän tavan vastaisuus”. Sen mukaan ”markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.”

(lataa PDF)