Tiedettä suomeksi -palkinnon saajaa on voinut ehdottaa 30.4.2020 saakka. Säätiö sai määräaikaan mennessä yhteensä 32 ehdotusta.

Joka toinen vuosi jaettavan palkinnon suuruus on 25 000 euroa. Palkinto voidaan jakaa korkeintaan kolmen saajan kesken.

Palkinnon saaja(t) julkistetaan syyskuussa 2020 Helsingissä.

Lisätietoa palkinnosta