Helsingin Sanomain Säätiö on perustanut Tiedettä suomeksi -palkinnon, jolla säätiö haluaa tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta.

Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, kustantamolle tai muulle yhteisölle. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että palkittava taho on julkaissut viestinnän alaa koskevaa korkeatasoista tieteellistä kirjallisuutta suomeksi tai on muuten edistänyt alan suomenkielistä julkaisemista vuosina 2018–2019.

Joka toinen vuosi jaettavan palkinnon suuruus on 25 000 euroa. Palkinto voidaan jakaa korkeintaan kolmen saajan kesken. Palkinto myönnetään säätiölle 30.4.2020 mennessä tulleiden ehdotusten pohjalta. Palkintoehdokkaita voivat esittää sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt.

Jos palkintoehdotus on tieteellinen julkaisu, sen voi lähettää joko digitaalisena tai painettuna. Muista ehdokkaista pyydetään tekemään vapaamuotoinen esitys. Ehdotukseen tulee liittää perustelut palkinnon myöntämiselle.

Palkinnon voittaja julkistetaan syyskuussa 2020 Helsingissä.

Lisätietoja ja ehdotukset palkittavista:
Yliasiamies Ulla Koski, puh. 040 7311 507, ulla.koski@hssaatio.fi

tai

Helsingin Sanomain Säätiö
PL 367
00101 Helsinki

 

Kilpailun esiraatiin kuuluvat

professori Pirjo Hiidenmaa, Helsingin Sanomain Säätiön tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja

professori Markku Löytönen, Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja

tutkijatohtori, FT Lauri Haapanen, Jyväskylän yliopisto, Media- ja viestintätieteellisen seuran hallituksen jäsen ja viestintävastaava

yliasiamies Ulla Koski, Helsingin Sanomain Säätiö