Uutisraivaaja-kilpailussa palkittiin viisi journalistista projektia.
Kullekin hankkeelle myönnettiin 30 000 euroa.

Mediainnovaatiokilpailu Uutisraivaajan voittajiksi on valittu viisi projektia. Uutisraivaajan tuomaristo päätti jakaa 30 000 euron rahoituksen seuraaville hankkeille:

archi.tours: Tarinallisia, virtuaalisia kiertokäyntejä arkkitehtuurikohteisiin.

Caverna: Kolmen lyhyen dokumentin sarja, jossa valeuutisia käsitellään uudella tavalla.
Aiheeseen syvennytään yläkoululaisille suunnatuissa työpajoissa.

Long Playn algoritmitoimitus: Juttuprojektissa tutkitaan algoritmien toimintaa ja vastuullisuutta: kuka käyttää valtaa ja miten se näkyy tavallisten ihmisten elämässä?

Mono No Aware – herkkyys asioiden edessä: Virtuaalitodellisuudessa koettava viisiminuuttinen dokumenttielokuva Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden tyhjentämistä kylistä ja kaupungeista.

4minread Lahti – Uuden ajan paikallismedia: Pilotissa perustetaan Lahden talousalueelle uusi digitaalinen, uutiskirjemuotoinen paikallismedia.

Rahoitettujen projektien tulee valmistua ja tulla julkaistuiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

”Tällä kilpailukierroksella palkitut hankkeet edustavat monipuolisesti uusia tapoja tehdä journalismia. Jokainen tiimi on lähestynyt aihettaan kunnianhimoisesti”, sanoo tuomariston puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä.

Uutisraivaaja-kilpailu uudistui tänä vuonna. Uudistuneessa kilpailussa rahoitetaan yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia journalistisia projekteja, jotka soveltavat uusia teknologioita. Aiempien kertojen tapaan kilpailun tavoite on uudistaa journalismia ja tiedonvälitystä sekä löytää uusia tapoja tehdä journalismia.

Kuudetta kertaa järjestettyyn Uutisraivaaja-kilpailuun tuli yhteensä 17 hakemusta. Vuonna 2019 voittajaksi valittiin nuorten media Rare.

Lisätiedot:

Yliasiamies Ulla Koski, 040 73 11 507, ulla.koski@hssaatio.fi
Kilpailun koordinaattori Tanja Aitamurto, tanja.aitamurto@gmail.com

archi.tours: Marianna Wahlsten, 044 242 9100, marianna.wahlsten@gmail.com
Caverna: Tiiu Tiilikainen, 050 468 8495, tiiu.tiilikainen@gmail.com
Long Playn algoritmitoimitus: Johanna Vehkoo, 045 7834 3609, vehkoo@gmail.com
Mono No Aware: Timo Wright, 050 594 5466, timo@timowright.com
4minread Lahti: Ari Lämsä, 050 545 8897, ari.lamsa@mustread.fi

www.uutisraivaaja.fi
www.facebook.com/Uutisraivaaja