Turun yliopisto, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus
Professori Benita Heiskanen

Tragediauutisoinnin haasteet – median mahdollisuudet käsitellä kouluampumisia

Loppuraportti (pdf)