Kuva: Ida Pimenoff
Haussa journalistisia projekteja
Helsingin Sanomain Säätiö varannut kilpailuun 250 000 euroa

Helsingin Sanomain Säätiö on käynnistänyt seitsemännen kerran Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun. Kilpailussa etsitään yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia journalistisia projekteja, jotka soveltavat uusia teknologioita. Kilpailun tavoite on uudistaa journalismia ja tiedonvälitystä sekä löytää uusia tapoja tehdä journalismia.

Uudet teknologiat tarkoittavat mitä tahansa uutta teknologiaa, joka tukee Uutisraivaaja-hakemuksessa esitetyn journalistisen projektin tavoitteita. Uusi teknologia voi olla esimerkiksi tekoälyn soveltamista journalistiseen projektiin, rikastettua tai virtuaalista todellisuutta journalismissa, droonikuvauksen käyttöä journalismissa tai innovatiivisia visualisointeja ja infografiikoita.

Helsingin Sanomain Säätiö on varannut Uutisraivaaja-kilpailun projektien toteuttamiseen 250 000 euroa. Enimmäissumma yhtä projektia kohden on 50 000 euroa. Rahoitusta voi hakea mm. projektin aiheuttamiin kuluihin kuten matkakuluihin, teknologian kehittämiseen ja integrointiin liittyviin kuluihin sekä tekijöiden työskentelypalkkioihin.

Kilpailu on kaikille avoin. Siihen voivat osallistua vähintään kahden henkilön muodostamat työparit, ryhmät, yhdistykset, järjestöt ja yritykset.

Uutisraivaaja-kilpailu on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa mediainnovaatiorahoituksen kentässä. Kilpailumme on vuosien varrella tavoittanut satoja alan kehittämisestä kiinnostuneita. Erityisen toivottavia ovat tälläkin kertaa hankkeet, joiden taustalla on monipuolinen ja eri aloja edustava osaajajoukko”, sanoo yliasiamies Ulla Koski.

Uutisraivaaja-kilpailuun osallistutaan täyttämällä ja lähettämällä kilpailun verkkosivuilla oleva hakemus 12.4.2023 klo 12.00 mennessä. Päätöksistä tiedotetaan toukokuun puolivälissä. Rahoitettujen projektien tulee valmistua ja tulla julkaistuiksi vuoden sisällä rahoituksen myöntämisestä.

 

Lisätietoja:
Yliasiamies Ulla Koski, 040 73 11 507, ulla.koski@hssaatio.fi
Kilpailun koordinaattori Tanja Aitamurto, tanja.aitamurto@gmail.com