Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on vuosikokouksessaan 27.3.2024 myöntänyt rahoituksen kolmelle hankkeelle, yhteensä 350 000 euroa.

Toimittajan informaatiovuorovaikutus tekoälyn kanssa journalistisessa sisällönrakentamisprosessissa -hankkeelle myönnettiin 150 000 euroa. Hanke toteutetaan Tampereen yliopistossa, ja sitä johtaa yliopistotutkija FT Heikki Keskustalo. Hanke tuottaa uutta tietoa journalistisen työn nykykuvasta ja journalistisen sisällön suhteesta tekoälyn käyttöön.

Julkisoikeuden yliopistonlehtori, OTT Riku Neuvosen johtamalle hankkeelle Sananvapaus ja kunnianloukkaus Suomessa 2014–2024 myönnettiin 140 000 euroa. Hankkeessa selvitetään vuonna 2014 voimaan tulleen rikoslain muutoksen vaikutuksia tuomioistuinten ratkaisukäytännön perusteella. Erityisenä huomion kohteena ovat joukkoviestintävälineitä, toimittajia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia koskevat ratkaisut. Tutkimushanke toteutetaan Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

Viestintä ja kehitys -säätiölle myönnettiin 60 000 euroa Media moniäänisemmäksi nyt -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävä pohja mediatalojen ja toimitusten omalle moniäänisyystyölle sekä tukea maahanmuuttajataustaisia toimittajia ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja verkostoitumisessa.

Säätiön vuosikokous valitsi Helsingin Sanomien päätoimittajan Antero Mukan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Myönnetyt apurahat

Lisätietoja: yliasiamies Ulla Koski, ulla.koski@hssaatio.fi, 040 73 11 507