Tuoreen tutkimuksen mukaan sanomalehden sisältö ei välttämättä muutu paljoakaan, vaikka sivukoko vaihtuu broadsheetistä tabloidiin.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat varoi uudistuksessaan iltapäivälehtimäistä taittoa ja säilytti juttujen kokonaispinta-alan ja juttujen lukumäärän ennallaan. Valokuvien osuus kuitenkin kasvoi hieman.

Satakunnan Kansassa muutokset olivat selvempiä. Juttutekstit hieman lyhenivät ja valokuvien osuus kasvoi reilusti.

Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa analysoitiin Helsingin Sanomien ja Satakunnan Kansan sivukoon muutosta niin lehden sisällön, toimituksen, lukijoiden kuin ilmoittajienkin näkökulmasta. Tutkimuksen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö.

Tutkimuksessa mitattiin ja luokiteltiin molempien lehtien viikon numerot ennen ja jälkeen uudistuksen. Tutkimus osoitti, että lehtien sisällöt muuttuivat melko vähän, mutta muutokset olivat yleensä iltapäivälehtien suuntaan.

Toimituksissa varottiin iltapäivälehtimäisyyttä ja korostettiin uudistusprosessin avoimuutta niin yleisöä, ilmoittajia kuin omaa toimitustakin kohtaan.

Lukijat puolestaan pitivät tabloidi-kokoa sinänsä kätevänä, mutta erityisesti keski-ikäiset kokivat sisällön keventyneen liiaksi. Mainostajille lehtiyritysten taas ei ollut aivan helppo vakuuttaa, että samankokoisesta ilmoituksesta kannattaa tabloidi-sivulla maksaa korkeampi hinta kuin broadsheet-sivulla.