Kuva: Ida Pimenoff

Syksyn 2023 haun ensimmäinen vaihe on parhaillaan käynnissä. Ensimmäisen vaiheen hakemus on korkeintaan kolmesivuinen ideapaperi, jossa hakija esittelee lyhyesti tutkimussuunnitelman sekä tutkimusryhmän, tutkimusaineistot ja -menetelmät.

Ideapaperi tulee lähettää sähköisen apurahajärjestelmän kautta 4.12.2023 klo 9.00 mennessä. Säätiön hallitus tekee rahoituspäätökset maaliskuussa 2024.

Syksyn haulla ei ole erityistä teemaa. Säätiö myöntää rahoitusta viestintäalan tutkimukseen ja sananvapauden edistämiseen liittyvään tutkimukseen sekä erilaisiin sananvapaushankkeisiin. Lisäksi säätiö myöntää rahoitusta viestinnän alalta vasta väitelleille tohtoreille. Post doc -apurahoja voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi.

Säätiön rahoitusta voi hakea myös kirjahankkeisiin, jotka liittyvät sananvapauteen, Sanoman historiaan tai toimintaan sekä Päivälehden museossa järjestettävään näyttelyyn tai muuhun tapahtumaan. Kirjoittamisen tulee olla päätoimista. Pienin myönnettävä kirjastipendi on 6 000 euroa.