Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto, yhteistyökumppanina Long Play
Hankkeen vastuuhenkilö: FT, dosentti Mona Mannevuo, Turun yliopisto

Viestintää yli rajojen: politiikan, tieteen ja viestinnän muuttuva kenttä

Loppuraportti (pdf)