Aira Saloniemi, Risto Suikkanen
Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö

Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta

Pilottitutkimus, jossa on kartoitettu suomalaisen uutistarjonnan aihepiirejä, keskeisiä esiintyjiä, väkivaltaan ja seksuaalisuuteen liittyviä teemoja sekä jutuissa käytettyjä esitystapoja. Tavoitteena on vuosittain toistuva observointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä suomalaisen uutismedian kehitystrendeistä.

(lataa PDF)