Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt rahoitusta kahdelle Tekoäly ja journalismi -teemahaun hankkeelle. Molemmat hankkeet saivat 150 000 euron kaksivuotisen rahoituksen.

AIdience – Mitä tekoälyn tulo yleisön käyttöön merkitsee journalismille ja sen tulevaisuudelle? -hankkeessa tarkastellaan tekoälyn myötä muuttuvaa journalismin yleisösuhdetta. Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnassa professori Thomas Olssonin johdolla.

Tekoäly journalismissa: visioista käytäntöihin -tutkimuksessa selvitetään, miten tekoälyyn liittyvät prosessit muuttavat journalismin etiikkaa, normeja ja käytäntöjä. Hanketta johtaa Helsingin yliopiston Social- och kommunalhögskolanin professori Jaana Hujanen.

Helsingin Sanomain Säätiö käynnisti keväällä 2023 teemahaun, jossa tutkijoilta pyydettiin journalismin ja tekoälyn suhdetta käsitteleviä hakemuksia. Hankkeiden toivottiin tarkastelevan tekoälyn vaikutusta erityisesti journalistisen työn periaatteiden kannalta. Kaksivaiheiseen hakuun saatiin kahdeksan ideapaperia.

Myönnetyt apurahat

Lisätietoja:

Yliasiamies Ulla Koski, ulla.koski@hssaatio.fi, 040 731 1507

Professori Thomas Olsson, thomas.olsson@tuni.fi, 040 849 0819

Professori Jaana Hujanen, jaana.hujanen@helsinki.fi, 050 415 4550