Helsingin Sanomain Säätiön ensimmäinen vierailuprofessori Hannu Olkinuora piti 3. huhtikuuta Tampereen yliopistolla yleisöluennon. Hän kertoi kokemuksistaan tiedotusopin laitoksella. Olkinuoran otsikko kertoi oleellisimman luennon sisällöstä: Yliopisto median murroksessa – Käytännön kokemus journalistiikan opetuksesta.

Olkinuora totesi median ja joukkotiedotuksen olevan historiansa suurimmassa muutoksessa. Hänen mielestään muutos on yhtä suuri kuin siirryttäessä hevoskärryistä autokuljetuksiin. Toimintaympäristön muutos johtaa väistämättä myös journalismin ja journalistien työn muutokseen. Luonnollisesti nämä muutokset heijastuvat myös opetukseen.

Olkinuoran mukaan hänen vuotensa yliopistolla onkin ollut ”todella inspiroiva”. Professorin vuoteen on kuulunut esimerkiksi Tampereen yliopiston paikallislehden Mappi E:n suunnittelu ja toteutus yhdessä maisteriopiskelijoiden kanssa.  Mappi E:n kautta on toteutunut vierailuprofessuurin yksi tärkein tavoite: käytännön lehtityön kokemusten siirtäminen tutkimukseen ja koulutukseen.

Luennon jälkeen journalistiikan professori Risto Kunelius johdatteli yleisökeskustelua. Yleisökysymykseen journalistiopiskelijoiden tasosta Olkinuora vastasi, että vuosi yliopistolla on muuttanut hänen ennakkokäsityksiään: opiskelijat eivät olekaan vain kympin tyttöjä ja poikia, vaan he ovat erinomaista, älykästä ja analyyttistä nuorisoa. Ainakin tältä osin on suomalaisen median tulevaisuus turvattua.

Professori Hannu Olkinuoran koko puhe on ladattavissa pdf-versiona.