Nuoret tohtorit voivat tuoda uutta media- ja viestintäalan yrityksiin. Kuva: Ida Pimenoff

Helsingin Sanomain Säätiö on mukana Post Docs in Companies -ohjelman syksyn 2021 hakukierroksella. Ohjelman tarkoituksena on rekrytoida tuoreita tohtoreita yrityksiin ja näin edistää liiketoiminnan uudistumista.

PoDoCo-ohjelmaa koordinoi yritysten ja yliopistojen omistama DIMECC Oy, joka toteuttaa apurahahaun kahdesti vuodessa. PoDoCo-tukea haetaan ohjelman, ei säätiön kautta. Helsingin Sanomain Säätiö tekee lopulta päätöksen omaa alaansa koskevista tutkimushankkeista. Ohjelman kautta voi hakea rahoitusta kaikille tieteen aloille. Syksyn hakukierros päättyy 31.10.

Helsingin Sanomain Säätiön lisäksi ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Paulon Säätiö.

Lisätietoa: PoDoCo