Helsingin Sanomain Säätiö myönsi 11. joulukuuta apurahan kaikkiaan neljälle hankkeelle, yhteensä runsaat 370 000 euroa. Tuetut tutkimukset käsittelevät vihapuhetta, ilmastojournalismia ja lukemisen muutoksia.

Suurin yksittäinen apuraha, 169 000 euroa, myönnettiin Viha ja julkisuus -hankkeelle, joka tutkii päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivää eli poliitikkoihin, virkamiehiin, toimittajiin ja tutkijoihin kohdistuvaa vihapuhetta. Tarkoituksena on selvittää vihapuheen vaikutusta ja muotoja sekä uhrien työssään saamaa suojaa. Lisäksi hanke kartoittaa, millaisilla oikeudellisilla keinoilla, myös mahdollisilla uusilla, vihapuhetta voitaisiin hillitä. Tutkimus on Tampereen ja Helsingin yliopiston yhteinen.

”Viha ottaa yhteiskunnassa uusia muotoja eikä vihan, uhkailun ja häirinnän vaikutusta päätöksentekijöihin ole tarkemmin tutkittu. Tutkimuksemme on ensimmäinen yhteiskunta- ja oikeustieteitä yhdistävä hanke”, sanoo tutkimuksen johtaja, professori Atte Oksanen Tampereen yliopistosta.

Tietoa ilmastojournalismista ja muuttuvista lukutavoista

Säätiön hallitus päätti keskiviikkona tuesta myös kahdelle muulle tutkimukselle. Helsingin yliopisto saa 74 000 euroa hankkeeseen, joka selvittää ilmastojournalismin uusia muotoja. Tutkimus kerää yhtäältä oppeja kansainvälisestä, ilmastonmuutokseen erikoistuneesta journalismista, ja toisaalta tarkastelee median ilmastoaktivismille luomaa toimintaympäristöä. Hanketta vetää professori Risto Kunelius.

Tutkija, tietokirjailija Kai Ekholm ja kirja-alan tilastoasiantuntija Yrjö Repo saavat 60 000 euron apurahan lukemisen muutoksia käsittelevän teoksen kirjoittamiseen ja siihen liittyvään taustatutkimukseen. He laativat tilastojen ja haastattelujen pohjalta kirjan, joka avaa verkkoajan muuttuvia lukutapoja ja niiden vaikutuksia kirja-alaan.

Lisäksi säätiö päätti jatkaa tukeaan Woodrow Wilson Centerin Suomi-ohjelmalle. Stipendiohjelman kautta suomalaiset yhteiskuntavaikuttajat voivat hakea työskentelemään Washingtonin tutkimuskeskuksessa ja ajatushautomossa. Vuosille 2020–2022 säätiö myönsi ohjelmalle 70 000 euroa.

Alkuvuonna 2020 Helsingin Sanomain Säätiö tulee myös avaamaan suunnatun apurahahaun, jossa teemana on viestinnän ja journalismin suhde. Hakuun varattiin nyt 500 000 euroa.

Lisätietoja:
Professori Atte Oksanen, 050 318 7279, atte.oksanen@tuni.fi
Professori Risto Kunelius, 040 190 4085, risto.kunelius@helsinki.fi
Tutkija, tietokirjailija Kai Ekholm, 040 587 7023, kai.ekholm@helsinki.fi
HS-Säätiön asiamies, Saila Linnahalme, 0400 897 213, saila.linnahalme@hssaatio.fi

Lue lisää: Kaikki myönnetyt apurahat