Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos ja Helsingin Sanomien Musta laatikko -tuotantoryhmä

The power of live journalism – from insights to applications

Loppuraportti (pdf)

Livejournalismin käsikirja (pdf)