Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus
FT, apulaisprofessori Minna Ruckenstein ja työryhmä

Unohda median murros – vaihtoehtoisia tulevaisuuksia liiketoiminnalle ja työnjaolle

Loppuraportti