Tampereen yliopisto, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta ja Jyväskylän yliopisto, journalistiikan laitos
Dosentti Ari Heinonen ja työryhmä

Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)

Loppuraportti (pdf)