Tampereen yliopisto, ITC-tiedekunta, viestintätieteiden yksikkö
Hankkeen vastuuhenkilö: apulaisprofessori Leena Mikkola

TAJU – Tieteellisen ajattelun kehittyminen journalistiikan ja viestintäaineiden yliopisto-opinnoissa

Loppuraportti (pdf)