Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Hankkeen vastuuhenkilö: YTT, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori Hanna Ylöstalo

Numeroiden voima: Tiedon kvantifiointi hallinnan muotona politiikassa ja politiikan uutisoinnissa (NuVo) 

Loppuraportti (pdf)