Kati Laukkanen
Constructive Institute
Aarhus University
2022-2023

Loppuraportti (pdf)

Lopputyö (pdf)