Helsingin yliopisto
Hankkeen vastuuhenkilö: dosentti Salla-Maaria Laaksonen

Vaihtoehtoiset viestijät koronakriisissä

Loppuraportti (pdf)