Turun yliopisto
Dosentti, yliopisto-opettaja Arttu Saarinen ja työryhmä

Poliittiset kuplat ja media – Eri puolueiden kannattajien ja jäsenten
mediakäyttäytyminen sekä medialuottamus totuuden jälkeisessä ajassa

Loppuraportti