Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
VTT, dosentti Janne Matikainen ja työryhmä

Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus

Loppuraportti (pdf)