Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Comet
YTT, yliopistotutkija Laura Ahva ja työryhmä

Populistinen vastamedia journalismia haastamassa:
Suomalaiset vastamediat yleisötutkimuksen näkökulmasta

Loppuraportti